ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา

Tabs

นายสุกิจ  พินิจ
นายสุกิจ  พินิจ
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนร

โทร: 091-0712454
E mail: SK_Pinij@yahoo.com