ติดต่อเรา

ช่องทางในการติดต่อ

โรงเรียนบ้านป่าสักไก่

หมู่ 12 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ตำบล อำเภอ จังหวัด

สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

หมู่ 12 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ตำบล อำเภอ จังหวัด

ระดับที่เปิดสอน UTC+07:00